τι είναι ΓΛΩΣΣΗΤΗΡΙΟΝ;

ΓΛΩΣΣΗΤΗΡΙΟΝ είναι μία ιδιωτική και επαγγελματική υπηρεσία διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Πόλη του Μεξικού που προσφέρει μαθήματα ελληνικών, πορτογαλικών, λατινικών, ισπανικών και λογοτεχνίας σε όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση όχι μόνο μίας ξένης γλώσσας, αλλά και για την προσέγγιση σε διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της ίδιας της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, κ.λπ. 

Στόχος του ΓΛΩΣΣΗΤΗΡΙΟΝ είναι η διάδοση και η συντήρηση ξένων γλωσσών και πολιτισμών. Ας σημειωθεί ότι μέρος αυτού του σημαντικού στόχου είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας - σε όλο το γλωσσολογικό της φάσμα - και λογοτεχνίας σε μία χώρα όπου η πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό είναι σχεδόν ελάχιστη και για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται να γίνει η προσπάθειά μας ένα σημείο αναφοράς της διδασκαλίας, της διάδοσης και της διάσωσης της ελληνικής γλώσσας έξω από τα γλωσσολογικά της όρια.

ΓΛΩΣΣΗΤΗΡΙΟΝ προσφέρει επιπλέον ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών σε ελληνόφωνους διαμένοντες στην Πόλη του Μεξικού, με στόχο την υποστήριξη των σχέσεων ανάμεσα στους Μεξικανούς και τους Έλληνες.